febrero 09, 2007

Anxeles Pena 3

Obra más destacada de Anxeles Pena: Yo soy para tu muerte,
Con los pies en la frontera, Perfís e poéticas,
es también escultora y pintora,
y en este poema que le dedica a Picassso,
se refiere a los otros mundos que Galicia
le descubrió al malagueño, que de los diez años a los trece y medio,
vivió en La Coruña.

(...)descubriulle que o mundo ten adentros
e ten covas fondísimas e rúas
que se alongan no gris e se enguedellan;
e que hai mares ferísimos e raias
nas que se perde o tino (...)
e invisíbeis buracos que foradan
lombos peitos costelas faces ollos...
e azuis mentireiros e furneiras
polas que escoan formas coma engado;
e que hai faros finais e sereas
tan grandes coma montes e mulleres;
e tamén que hay mulleres apousadas
no remate do mundo pra sostelo...
(fragmento)